FinReg Solutions is an independent subsidiary that offers products and services in the area of ​​RegTech and FinTech. FinReg Solutions currently consist of:

MCLogg – digital tool for creating and managing insider lists (logbooks). MCLogg has been developed with the specific purpose of starting from the customer’s perspective with simplicity and traceability as key words, while at the same time being characterized by a high level of compliance based on the EU Market Abuse Regulation (MAR).

MCLogg Adviser – digitalt verktyg för hantering av insiderinformation. MCLogg Adviser är till utseende och funktion mycket lik MCLogg men speciellt anpassad för rådgivare.

eAktiebok – lanserades 2014 och har skapat en online-baserad lösning för digitala aktieböcker. Tjänsterna riktar sig till onoterade bolag i Sverige och deras investerare. eAktiebok har växt snabbt på senare år och har idag flera hundra kundbolag och flera tiotusentals aktieägare i dessa bolag som med inloggning använder tjänsten. Förutom grundutbudet säljer eAktiebok även andra tilläggstjänster såsom exempelvis integrerad funktion för handel mellan aktieägare, med automatisk generering av köpnotor, samt integrerad kommunikationsfunktion med aktieägarna. Bolaget planerar lansering på fler geografiska marknader.