Press releases

 • Non Regulatory Swedish May 21, 2021
  Idag hålls Spotlight Groups digitala kapitalmarknadsdag
  Idag klockan 13.00 inleds Spotlight Groups digitala kapitalmarknadsdag. De presentationer som på förhand spelats in finns redan nu att tillgå på Spotlight Groups hemsida...
 • Regulatory Swedish May 7, 2021
  Apportemission kopplad till förvärv av eAktiebok registrerad på Bolagsverket
  Spotlight Group AB (”Spotlight Group” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att den apportemission som beslutades vid Bolagets årsstämma, den 22 april 2021, nu har...
 • Non Regulatory Swedish May 5, 2021
  Inbjudan till Spotlight Groups digitala kapital­marknadsdag den 21 maj 2021
  Spotlight Group välkomnar investerare, analytiker, aktieägare och media till bolagets öppna digitala kapitalmarknadsdag fredagen den 21 maj 2021, klockan 13.00-14.45. Datum: fredagen den 21 maj...
 • Non Regulatory Swedish May 4, 2021
  Spotlight Group stärker Corporate Finance-närvaron i Danmark
  Sedermera Fondkommission, en del av Spotlight Group-koncernen, öppnar kontor i Danmark för att stärka sin marknadsnärvaro ytterligare på den danska marknaden. Den nya verksamheten kommer legalt...
 • Non Regulatory Swedish April 22, 2021
  Förvärv av eAktiebok formellt beslutat av årsstämman
  Årsstämman i Spotlight Group AB (”Spotlight Group” eller ”Bolaget”) beslutade idag den 22 april 2021, i enlighet med förslag, att Spotlight Group...
 • Regulatory Swedish April 22, 2021
  Kommuniké från årsstämma i Spotlight Group AB
  Idag, den 22 april 2021, hölls årsstämma i Spotlight Group AB (”Spotlight Group” eller ”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som...
 • Regulatory Swedish April 22, 2021
  Offentliggörande av delårsrapport 1, 2021
  Spotlight Group AB offentliggör härmed delårsrapport för det första kvartalet, januari – mars, 2021. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida...
 • Regulatory Swedish March 29, 2021
  Spotlight Group meddelar väsentlig ökning av resultatet för första kvartalet
  Spotlight Group AB har under det första kvartalet upplevt en stark efterfrågan på bolagets tjänster och resultatet för det första kvartalet 2021 ser ut att bli väsentligt högre än...
 • Regulatory Swedish March 19, 2021
  Spotlight Group AB publicerar årsredovisning för 2020
  Spotlight Group AB publicerar härmed årsredovisning för helåret 2020. Årsredovisningen finns att tillgå via bifogad fil, samt via bolagets hemsida www.spotlightgroup.se. För ytterligare...
 • Regulatory Swedish March 19, 2021
  Kallelse till årsstämma i Spotlight Group AB
  Aktieägarna i Spotlight Group AB, 556797-0750, ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 april 2021. Med anledning av den pågående pandemin kommer årsstämman, med stöd av...
 • Regulatory Swedish March 19, 2021
  Spotlight Group förvärvar eAktiebok
  Spotlight Group AB ("Spotlight Group" eller "Bolaget") har ingått avtal om förvärv av bolaget C4G Sweden AB som driver tjänsten eAktiebok. Köpeskillingen uppgår till 13 MSEK, där 4 MSEK...
 • Non Regulatory Swedish March 2, 2021
  Lansering av kommunikationsbyrån Shark Communication AB
  Spotlight Group AB ("Spotlight Group" eller "Bolaget") meddelar härmed lansering av kommunikationsbyrån Shark Communication AB ("Shark Communication"). Shark Communication, ett helägt dotterbolag...
 • Regulatory Swedish February 16, 2021
  Korrigering avseende bokslutskommuniké 2020
  Spotlight Group AB ("Spotlight Group" eller "Bolaget") meddelar härmed korrigering avseende bokslutskommuniké 2020. I bokslutskommunikén angavs att årsredovisning ska finnas tillgänglig senast...
 • Regulatory Swedish February 16, 2021
  Offentliggörande av bokslutskommuniké 2020
  Spotlight Group AB ("Spotlight Group" eller "bolaget") offentliggör härmed bokslutskommuniké för perioden januari – december, 2020. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt...
 • Regulatory Swedish November 24, 2020
  Spotlight Group flyttar upp till Spotlight Next
  Spotlight Group AB flyttar upp till Spotlight Next – ett segment på Spotlight Stock Market som har högre krav, ger extra synlighet och som innebär en kvalitetsstämpel för verksamheten....
 • Regulatory Swedish November 11, 2020
  Spotlight Group renodlar och startar nya verksamhetsgrenar
  Styrelsen i Spotlight Group AB ("Spotlight Group" eller "Bolaget") har fattat beslut om att skapa ytterligare verksamhetsgrenar och dotterbolag inom koncernen. Beslutet är i linje med tidigare...
 • Regulatory Swedish October 29, 2020
  Offentliggörande av kvartalsrapport 3, 2020
  Spotlight Group AB ("Spotlight Group" eller "Bolaget") offentliggör härmed kvartalsrapport för perioden januari – september, 2020. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt...
 • Non Regulatory Swedish September 29, 2020
  Spotlight Stock Market erhåller SME Growth Market-status
  Spotlight Group AB ("Spotlight Group" eller "Bolaget") meddelar härmed att marknadsplatsen Spotlight Stock Market, vilken är en del av Spotlight Group-koncernen, har erhållit SME Growth...
 • Regulatory Swedish September 15, 2020
  Idag inleds handeln i Spotlight Groups aktier
  Idag, den 15 september 2020, inleds handeln i Spotlight Group AB:s ("Spotlight Group" eller "Bolaget") aktier på Spotlight Stock Market. Aktien handlas under kortnamnet SPGR. Aktiens ISIN-kod är...
 • Regulatory Swedish September 9, 2020
  Flaggningsmeddelande i Spotlight Group AB
  Spotlight Group AB ("Spotlight Group" eller "Bolaget") meddelar härmed att aktieägaren Varenne AB:s ("Varenne") innehav i Bolaget, till följd av kommunicerat utfall i Spotlight Groups erbjudande...
 • Regulatory Swedish September 9, 2020
  Spotlight Groups erbjudande inför planerad notering kraftigt övertecknat
  Den 8 september 2020 avslutades anmälningsperioden i Spotlight Group AB (”Spotlight Group” eller ”Bolaget”) inför planerad notering på Spotlight Stock Market. Erbjudandet tecknades till...
 • Non Regulatory Swedish September 3, 2020
  Carlsquare AB inleder bevakning av Spotlight Group
  Carlsquare AB (”Carlsquare”) har uppdragits av Spotlight Group AB (”Spotlight Group” eller ”Bolaget”) att inleda bevakning av Bolaget. Carlsquare har nu publicerat en analys avseende...
 • Regulatory Swedish August 25, 2020
  Idag inleds anmälningsperioden i Spotlight Group AB inför planerad notering
  Idag, den 25 augusti 2020, inleds anmälningsperioden för förvärv av aktier i Spotlight Group AB (”Spotlight Group” eller ”Bolaget”) inför planerad notering på Spotlight Stock Market....
 • Regulatory Swedish August 20, 2020
  Spotlight Group har godkänts för notering och offentliggör memorandum
  Spotlight Group AB (”Spotlight Group” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget har godkänts för notering på Spotlight Stock Market. I samband med den förestående noteringen kommer...
 • Non Regulatory Swedish June 29, 2020
  Therese Lundstedt vald till ny styrelsemedlem i Spotlight Group
  Spotlight Group AB (”Spotlight Group” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Therese Lundstedt valts in som ny ledamot i Bolagets styrelse. En intervju med Therese Lundstedt publiceras idag av...