SeaHouse Capital agerar finansiella rådgivare till bolag inom olika branscher i Danmark. Som en helhetsleverantör inom Corporate Finance erbjuder SeaHouse Capital ett brett sortiment av tjänster till bolag som står inför notering eller som redan är noterade på aktiemarknaden.

Under våren 2021 startades SeaHouse Capital för att stärka Spotlights marknadsnärvaro ytterligare på den danska marknaden. Den nya verksamheten är ett dotterbolag till Spotlight Group AB och ägs till 70 procent av Spotlight Group AB och till 30 procent av Povl-André Bendz som är ansvarig för dotterbolaget.

Spotlight Group har i över tio års tid stärkt sin position i Danmark. Sedan 2018 har Spotlights dotterbolag varit involverade i cirka 25 procent av alla danska bolag som noterats på MTF-segmentet.