Vision

Den självklara partnern för tillväxtbolag.

Affärsidé

Spotlight Group är en koncern av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa och nyttja kraften av ett publikt ägande.