Spotlight Groups affärsmodell består av en öppen plattform av börsnära verksamheter och tjänster inom ett antal kompletterande affärsgrenar. Affärsmodellen medför tydliga samordningsfördelar där de olika verksamheterna agerar fristående och oberoende, men samtidigt likt kugghjul driver koncernen gemensamt framåt. Plattformen är dynamisk och främjar skapandet av nya verksamheter som snabbt kan få fotfäste och kundunderlag.

Vision

Den självklara partnern för tillväxtbolag.

Affärsidé

Spotlight Group är en koncern av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa och nyttja kraften av ett publikt ägande.