Spotlight Group etablerades 1997 och är en koncern bestående av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Spotlight Groups underliggande verksamheter är Spotlight Stock Market, Markets & Corporate Law, Sedermera Corporate Finance (inklusive Sedermera Danmark ApS), Nordic Issuing, Shark Communication, FinReg Solutions, Kalqyl, Gainbridge Capital, Placing Corporate Finance (under uppstart) och Impact Attracts (under uppstart).

Spotlight Stock Market är en handelsplattform. Intäkterna kommer främst från månadsavgifter från noterade bolag samt handelscourtage. Intäkterna från den legala rådgivaren MCL kommer huvudsakligen från juridisk rådgivning kopplat till börs- och bolagsrätt. Sedermera Corporate Finance är en finansiell rådgivare vars intäkter främst kommer från tjänster kopplade till kapitalanskaffning, transaktionsrådgivning och löpande tjänster inom Corporate Finance. Nordic Issuing är ett emissionsinstitut vars intäkter främst kommer från hantering av emissionstekniskt arbete.

Shark Communication är en kommunikationsbyrå specialiserad på aktiemarknaden och den finansiella sektorn vars intäkter huvudsakligen kommer från kommunikationsarbete kopplat till transaktioner och löpande kommunikationstjänster för noterade bolag. FinReg Solutions är ett Software-as-a-Service (”SaaS”)-bolag vars intäkter främst kommer från försäljning av online-baserade lösningar för digitala aktie- och loggböcker. Kalqyl är ett analysbolag vars huvudsakliga intäkter främst kommer från uppdragsanalyser i samband med kapitaliseringar eller bara för att öka medvetenheten om ett bolag hos privatinvesterare. Gainbridge Capital är en fond fokuserad på tillväxtbolag. Gainbridge Capitals intäkter kommer främst komma från fondförvaltning.

Placing Corporate Finance (under uppstart) är en finansiell rådgivare vars intäkter främst ska genereras från tjänster kopplade till kapitalanskaffning och transaktionsrådgivning. Impact Attracts (under uppstart) är en digital plattform inom hållbarhetsområdet som kommer att samla in och tillgängliggöra hållbarhetsdata om noterade bolag.

Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för främst noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.