Spotlight Group etablerades 1997 och är en koncern bestående av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Spotlight Groups underliggande verksamheter är Spotlight Stock Market, Markets & Corporate Law Nordic AB (”MCL”) och Sedermera Fondkommission. Under slutet av 2020 initierades uppstart av Nordic Issuing samt Shark Communication AB. Spotlight Stock Market är en handelsplattform. Intäkterna från denna specifika verksamhet genereras främst genom månadsavgifter från noterade bolag samt handelscourtage. Intäkterna från den legala rådgivaren MCL genereras främst via juridisk rådgivning kopplat till börs- och bolagsrätt. Sedermera Fondkommission är en finansiell rådgivare vars intäkter främst genereras genom tjänster kopplade till kapitalanskaffning, transaktionsrådgivning och löpande tjänster inom Corporate Finance. Nordic Issuing är ett emissionsinstitut vars intäkter genereras via hantering av emissionstekniskt arbete. Shark Communication AB är en kommunikationsbyrå specialiserad på aktiemarknaden och den finansiella sektorn. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.