Spotlight Group etablerades 1997 och är en koncern bestående av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Spotlight Groups underliggande verksamheter är Spotlight Stock Market, Markets & Corporate Law, Sedermera Corporate Finance (inklusive Sedermera Danmark ApS), Nordic Issuing, Shark Communication, FinReg Solutions, Gainbridge Capital och Kalqyl (under uppstart). Spotlight Stock Market är en handelsplattform. Intäkterna kommer främst från månadsavgifter från noterade bolag samt handelscourtage. Intäkterna från den legala rådgivaren MCL kommer huvudsakligen från juridisk rådgivning kopplat till börs- och bolagsrätt. Sedermera Corporate Finance är finansiella rådgivare vars intäkter främst kommer från tjänster kopplade till kapitalanskaffning, transaktionsrådgivning och löpande tjänster inom Corporate Finance. Nordic Issuing är ett emissionsinstitut vars intäkter främst kommer från hantering av emissionstekniskt arbete. Shark Communication är en kommunikationsbyrå specialiserad på aktiemarknaden och den finansiella sektorn vars intäkter huvudsakligen kommer från kommunikationsarbete kopplat till transaktioner. FinReg Solutions är ett Software-as-aService (”SaaS”)-bolag vars intäkter främst kommer från försäljning av online-baserade lösningar för digitala aktie- och loggböcker. Gainbridge Capital är en fond fokuserad på tillväxtbolag. Gainbridge Capitals intäkter kommer främst komma från fondförvaltning. Genom tjänsten Kalqyl erbjuds noterade bolag uppdragsanalyser i samband med en nyemission, en notering eller bara för att öka medvetandet om bolaget hos privatinvesterare. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.