Carlsquare AB (”Carlsquare”) har uppdragits av Spotlight Group AB (”Spotlight Group” eller ”Bolaget”) att inleda bevakning av Bolaget. Carlsquare har nu publicerat en analys avseende Spotlight Group.

”Spotlight Group är ett spännande bolag inte minst hänförligt till alla de olika initiativ som kontinuerligt växer fram ur verksamheten, såsom till exempel MCL och Nordic Issuing. Det är samtidigt imponerande hur väl bolaget stått emot det första halvåret 2020 kopplat till rådande marknadsläge och vi tycker det finns god grund för långsiktig värdetillväxt framgent”, 

kommenterar Markus Augustsson, Head of Equity Research, Carlsquare AB.

Utöver den inledande analysen kommer Carlsquare löpande bevaka Spotlight Groups verksamhet, bland annat genom analysuppdateringar i samband med kvartalsrapporter.

Läs mer och ladda ned analysen genom att klicka här.

För mer information om Bolaget, vänligen kontakta:
Spotlight Group via: ir@spotlightgroup.se
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Spotlight Group är en koncern av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 170 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Fondkommission och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.