FinReg Solutions är ett dotterbolag i Spotlight Group koncernen. Bolaget erbjuder produkter och tjänster inom området FinTech och RegTech. I FinReg Solutions finns för närvarande:

eAktiebok – Lanserades 2014 och har skapat en online-baserad lösning för digitala aktieböcker. Tjänsterna riktar sig till onoterade bolag i Sverige och deras investerare. Förutom grundutbudet säljer eAktiebok även andra tilläggstjänster såsom exempelvis integrerad funktion för handel mellan aktieägare, med automatisk generering av köpnotor, samt integrerad kommunikationsfunktion med aktieägarna.

Crowdfunding by eAktiebok – Equity-Crowdfunding tjänst där vi bistår onoterade bolag i deras kapitaliseringsprocesser samt hjälper investerare att hitta intressanta bolag.

MCLogg – Digitalt verktyg för att skapa och hantera insiderförteckningar (loggböcker).

MCLogg Adviser– Digitalt verktyg för hantering av insiderinformation. MCLogg Adviser är till utseende och funktion mycket lik MCLogg men speciellt anpassad för rådgivare.