Gainbridge Capital (under uppstart) kommer att driva fonden ”Gainbridge Novus Nordic”. Uppstart och lansering väntas ske under hösten 2021. Fonden kommer att vara fokuserad på investeringar i noterade bolag med tydligt inslag av innovation och tillväxt. Gainbridge Novus Nordic har som långsiktigt mål att förvalta cirka 200–400 MSEK. Fondens advisory board består av Lisa Enckell, Jan Petersson, Semmy Rülf och Thomas Gidlund.