Rapport Webbsändning
11 april, 2023 Spotlight Groups rapport avseende koncernens hållbarhetsarbete 2022
6 april, 2022 Hållbarhetspolicy 2022
6 april, 2022 Hållbarhetsrapport 2021
19 mars, 2021 Hållbarhetsrapport 2020