1997

Spotlight Stock Market grundas under namnet Aktietorget, med en tydlig idé: att göra det enklare, tryggare och synligare för tillväxtbolag att vara noterade.

2003

Sedermera Fondkommission grundas.

2010

Koncernen ATS Finans Holding bildas, där ATS Finans utgör moderbolag och där Aktietorget och Sedermera Fondkommission blir dotterbolag. 2013 ritas strukturen om, och Aktietorget och Sedermera blir istället särskilda företagsnamn under ATS Finans.

2011

Peter Gönczi tillträder som vd för Aktietorget.

2018

Aktietorget byter namn till Spotlight Stock Market.

Dotterbolaget Markets & Corporate Law Nordic AB (MCL) bildas.

2020

Nordic Issuing grundas och blir ett varumärke i ATS Finans.

 

ATS Finans Holding byter namn till Spotlight Group.

 

Spotlight Group noteras i september på Spotlight Stock Market.