Impact Attracts är en öppen digital plattform för investerare, som synliggör noterade tillväxtbolags hållbarhetsdata på ett enkelt och nytt sätt. Via plattformen kommer investerare att kunna hitta samlad data som hjälper till att fatta nya hållbara investeringsbeslut. Satsningen rimmar också väl med de nya EU-direktiv och ökade hållbarhetskrav som framöver kommer att påverka alla noterade tillväxtbolag. Impact Attracts lanserades i februari 2022.