Spotlight Group hade en digital kapitalmarknadsdag fredagen den 21 maj 2021. 

VD Peter Gönczi och vice VD Markus Neuding presenterade utvecklingen i verksamheten, bolagets förnyade strategi, nya verksamheter, finansiell ställning och framtid.

Presentationen följdes av en frågestund.

Se hela kapitalmarknadsdagspresentationen eller se utvalda avsnitt:

Introduktion
Strategi
Verksamheten
Nya verksamheter
Förvärv eAktiebok
Finanser
Framtid

Se vår film om Spotlight Group, året som gått och framtiden.