Markets & Corporate Law Nordic AB (MCL) är en legal rådgivare med huvudsakligt fokus på juridisk rådgivning inom värdepappers-, börs- och bolagsrättsliga frågeställningar. Vidare säljer MCL även tjänster inom Compliance, Risk och Governance till värdepappersbolag. Sedan MCL bildades under 2018 har bolaget bland annat bidragit med legal rådgivning i över 90 kapitaliseringar, 20 börsnoteringar och 110 bolagsstämmor. Organisationen består av cirka 15 personer. Ur MCL:s verksamhet har en ny verksamhet skapats med namnet MCL Reg Tech med en loggbok som första produkt. Loggboken förenklar för noterade bolag att följa EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) som infördes 2016 och fler produkter är under övervägande och utveckling.