Nordic Issuing är ett varumärke inom koncernen, där de tjänster som erbjuds står under Finansinspektionens tillsyn. Nordic Issuing är inom kort planerat att drivas som ett fristående bolag i syfte att ytterligare öka intäktsförmågan. Som emissionsinstitut, kontoförande institut och clearingmedlem i Euroclear Sweden AB erbjuder Nordic Issuing ett brett utbud av emissionstjänster. Nordic Issuing arbetar med fokus på den noterade miljön men bistår även vid små transaktioner i onoterade bolag.