Nordic Issuing är ett helägt dotterbolag till Spotlight Group AB, där de tjänster som erbjuds står under Finansinspektionens tillsyn. Som ett oberoende emissionsinstitut, kontoförande institut och clearingmedlem i Euroclear Sweden AB och VP Euronext Securities A/S i Danmark har företaget fokus på att erbjuda emissionstjänster för hela den nordiska aktiemarknaden. De kan därför erbjuda ett brett utbud av emissionstjänster i samband med olika bolagshändelser.