spotlight-module-image-d
spotlight-module-image-b
Spotlight Group publicerade delårsrapporten för januari-mars 2024, onsdagen den 22 maj, 2024.