Pressmeddelanden

 • Regulatoriska pressmeddelanden Svenska 9 maj, 2022
  Kommuniké från årsstämma i Spotlight Group AB
  Idag, den 9 maj 2022, hölls årsstämma i Spotlight Group AB ("Spotlight Group" eller "Bolaget"). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig...
 • Regulatoriska pressmeddelanden Svenska 9 maj, 2022
  Offentliggörande av delårsrapport 1, 2022
  Spotlight Group AB offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari – mars 2022. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida...
 • Regulatoriska pressmeddelanden Svenska 6 april, 2022
  Spotlight Group AB publicerar årsredovisning för 2021
  Spotlight Group AB publicerar härmed årsredovisning för helåret 2021. Årsredovisningen finns att tillgå via bifogad fil, samt via bolagets hemsida www.spotlightgroup.se. På Spotlight Groups...
 • Regulatoriska pressmeddelanden Svenska 6 april, 2022
  Günther Mårder föreslås som ny styrelseledamot i Spotlight Group AB
  Aktieägare representerande en majoritet av ägandet i Spotlight Group har till årsstämman 2022 föreslagit Günther Mårder som ny styrelseledamot. Mårder, som bl.a. är VD på Företagarna, har...
 • Regulatoriska pressmeddelanden Svenska 6 april, 2022
  Kallelse till årsstämma i Spotlight Group AB
  Aktieägarna i Spotlight Group AB, 556797-0750, ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma måndagen den 9 maj 2022. kl. 11:00 på Klarabergsviadukten 63 i Stockholm.Rätt att delta och...