Pressmeddelanden

 • Regulatoriska pressmeddelanden Svenska 4 september, 2023
  Finansinspektionen godkänner dotterbolaget Spotlight Stock Markets byte av handelssystem
  Spotlight Group meddelar att dotterbolaget Spotlight Stock Market har fått godkännande av Finansinspektionen att genomföra sitt planerade byte av handelssystem till Nasdaqs system INET Nordic,...
 • Regulatoriska pressmeddelanden Svenska 14 augusti, 2023
  Offentliggörande av halvårsrapport 2023
  Spotlight Group AB offentliggör härmed halvårsrapport för perioden januari – juni 2023. Halvårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida...
 • Regulatoriska pressmeddelanden Svenska 1 augusti, 2023
  Flaggningsmeddelande
  Spotlight Group AB ("Spotlight Group" eller "Bolaget") meddelar härmed att Bolagets tredje enskilt största aktieägare, Calyptra AB, genom köp av totalt 78 632 aktier passerar flaggningsgränsen...
 • Regulatoriska pressmeddelanden Svenska 26 juni, 2023
  Dotterbolaget Spotlight Stock Market byter till Nasdaqs handelssystem
  Spotlight Group meddelar att dotterbolaget Spotlight Stock Market tecknat ett avtal med Nasdaq som innebär att bolaget byter handelssystem till Nasdaqs system INET Nordic. Därmed får alla banker...
 • Regulatoriska pressmeddelanden Svenska 30 maj, 2023
  Spotlight Group AB upptar lån för att hantera framtida likviditetsfluktuationer
  Som värdepapperskoncern har Spotlight Group ett likviditetskrav att förhålla sig till. Även om bolaget idag är på betryggande avstånd från kraven är det viktigt med flexibilitet i...