Pressmeddelanden

  • Regulatoriska pressmeddelanden Svenska 29 mars, 2021
    Spotlight Group meddelar väsentlig ökning av resultatet för första kvartalet
    Spotlight Group AB har under det första kvartalet upplevt en stark efterfrågan på bolagets tjänster och resultatet för det första kvartalet 2021 ser ut att bli väsentligt högre än...
  • Regulatoriska pressmeddelanden Svenska 19 mars, 2021
    Spotlight Group AB publicerar årsredovisning för 2020
    Spotlight Group AB publicerar härmed årsredovisning för helåret 2020. Årsredovisningen finns att tillgå via bifogad fil, samt via bolagets hemsida www.spotlightgroup.se. För ytterligare...
  • Regulatoriska pressmeddelanden Svenska 19 mars, 2021
    Kallelse till årsstämma i Spotlight Group AB
    Aktieägarna i Spotlight Group AB, 556797-0750, ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 april 2021. Med anledning av den pågående pandemin kommer årsstämman, med stöd av...
  • Regulatoriska pressmeddelanden Svenska 19 mars, 2021
    Spotlight Group förvärvar eAktiebok
    Spotlight Group AB ("Spotlight Group" eller "Bolaget") har ingått avtal om förvärv av bolaget C4G Sweden AB som driver tjänsten eAktiebok. Köpeskillingen uppgår till 13 MSEK, där 4 MSEK...
  • Pressmeddelanden Svenska 2 mars, 2021
    Lansering av kommunikationsbyrån Shark Communication AB
    Spotlight Group AB ("Spotlight Group" eller "Bolaget") meddelar härmed lansering av kommunikationsbyrån Shark Communication AB ("Shark Communication"). Shark Communication, ett helägt dotterbolag...