Sedermera Fondkommission, en del av Spotlight Group-koncernen, öppnar kontor i Danmark för att stärka sin marknadsnärvaro ytterligare på den danska marknaden. Den nya verksamheten kommer legalt att bli ett dotterbolag till Spotlight Group AB. Det danska dotterbolaget kommer att ägas till 70 procent av Spotlight Group AB och till 30 procent av Povl-André Bendz som kommer vara ansvarig för dotterbolaget.

”Vi har i över tio års tid sakta men säkert stärkt vår position i Danmark. Sedan 2018 har Sedermera Fondkommission varit involverat i cirka 25 procent av alla danska bolag som noterats på MTF-segmentet. Nu stärker Sedermera sin position ytterligare med tydlig fysisk närvaro. Det danska dotterbolaget blir en spännande del av Sedermera Fondkommission och vi skapar därmed bättre förutsättningar att dra nytta av de möjligheter vi ser i Danmark”, säger Peter Gönczi, VD för Spotlight Group.

Povl-André Bendz har en MSc in Business Economics and Auditing och är en entreprenör som startat flera bolag och har mångårig, gedigen, erfarenhet från ledande befattningar inom främst Medtech- och Biotechsektorn. I dagsläget innehar han flera befattningar som styrelseordförande i noterade bolag, bland annat 2cureX AB. Bendz innehar vidare VD-positioner och har även erfarenhet från arbete som ekonomichef/CFO.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:
Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Spotlight Group är en koncern av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 160 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Fondkommission och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster, så som Nordic Issuing och Shark Communication, anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.