Spotlight Group är en koncern bestående av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag över 160 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Corporate Finance och MCL har expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik.