Thorbjörn Wennerholm
Thorbjörn Wennerholm
Styrelseordförande
Läs mer
Thorbjörn Wennerholm
Thorbjörn Wennerholm
Styrelseordförande

Född 1975
Invald i styrelsen 2014

Thorbjörn Wennerholm är sedan juni 2014 styrelseordförande i Spotlight Group. Wennerholm har varit verksam som styrelseledamot i Bolaget sedan 2010. Thorbjörn Wennerholm är advokat samt delägare i Advokatfirman Lindahl AB och arbetar främst med frågor relaterade till bolagsrätt och kommersiell avtalsrätt med särskild inriktning på företagsöverlåtelser. Wennerholm representerar såväl industri- och handelsföretag som private equity-fonder och andra finansiella aktörer. Vidare har Wennerholm bred erfarenhet från olika typer av kapitalanskaffning och omstrukturering av företagsgrupper. Utöver detta är Wennerholm specialist på tvistelösning med erfarenhet från nationell domstol samt från nationella och internationella skiljeförfaranden.

Innehav i Spotlight Group: Thorbjörn Wennerholm äger 11 800 aktier, motsvarande 0,23 % av röster och kapital.

Övriga aktuella styrelseuppdrag:
Advokatfirman Lindahl i Malmö Aktiebolag, styrelseledamot
ATS Finans AB, styrelseordförande
Skomo Sverige AB, styrelseledamot

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen, samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Anna Barkfeldt Stahre
Anna Barkfeldt Stahre
Styrelseledamot
Läs mer
Anna Barkfeldt Stahre
Anna Barkfeldt Stahre
Styrelseledamot

Född 1983
Invald i styrelsen 2018

Anna Barkfeldt Stahre är sedan juli 2018 styrelseledamot i Spotlight Group. Barkfeldt Stahre innehar en civilingenjörsexamen, en kandidatexamen i företagsekonomi samt en MBA. Hon har lång erfarenhet från strategiarbete, affärsutveckling, förändringsledning samt hållbarhet från sin roll som marknadschef på Bergman & Beving Logistics AB och besitter hög kompetens inom marknadsområdet. Anna Barkfeldt Stahre är idag verksam som konsult. Utöver sin roll som marknadschef har hon tidigare arbetat som affärsutvecklare, projektkoordinator, operativ chef, business analyst, samt varit del av ledningsgrupp.

Innehav i Spotlight Group: Anna Barkfeldt Stahre äger 5 716 aktier, motsvarande 0,11 % av röster och kapital.

Övriga aktuella styrelseuppdrag:
ATS Finans AB, styrelseledamot
Markets & Corporate Law Nordic AB, styrelseledamot

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen, samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Jakob Grinbaum
Jakob Grinbaum
Styrelseledamot
Läs mer
Jakob Grinbaum
Jakob Grinbaum
Styrelseledamot

Född 1949
Invald i styrelsen 2016

Jakob Grinbaum är sedan juni 2016 styrelseledamot i Spotlight Group.  Grinbaum (Fil.kand.) har bred erfarenhet av arbete inom den finansiella sektorn och har under lång tid innehaft flera chefspositioner, bland annat som chef för Group Treasury och som vice VD inom Nordea-koncernen. Jakob Grinbaum har även omfattande erfarenhet av styrelsearbete via uppdrag i bl.a. Fjärde AP-Fonden, SBAB Bank, Jernhusen och flera fastighetsföretag.

Innehav i Spotlight Group: Jakob Grinbaum äger 11 800 aktier, motsvarande 0,23 % av röster och kapital.

Övriga aktuella styrelseuppdrag:
ATS Finans AB, styrelseledamot
Jernhusen AB, styrelseledamot
J Grinbaum Finanskonsult AB, styrelseledamot
Markets & Corporate Law Nordic AB, styrelseledamot
IK Sirius, styrelseledamot
Stiftelsen Östgötagården, styrelseledamot

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen, samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Peter Gönczi
Peter Gönczi
VD och styrelseledamot
Läs mer
Peter Gönczi
Peter Gönczi
VD och styrelseledamot

Född 1975
Invald i styrelsen 2014

Peter Gönczi är sedan juli 2014 styrelseledamot och sedan juni 2014 VD i Spotlight Group. Gönczi har en kandidatexamen i företagsekonomi och därefter drygt 20 års gedigen erfarenhet av börs för tillväxtbolag och bolagens kapitalanskaffning. Gönczi har arbetat centralt placerad genom utvecklingen och tillväxten av den svenska marknaden för notering av tillväxtbolag – från telefonhandel, nyhetsdistribution via fax, begränsade regler och brist på investerarnas skydd, till dagens verklighet. Mellan 2000–2006 arbetade Peter Gönczi på NGM:s marknadsövervakning och med NGM:s drift, tidigt som chef för informationsövervakningen och därefter som chef för NGM:s marknadsövervakning och börsadministration. Under 2006 utsågs Gönczi till vice VD på Spotlight Stock Market (dåvarande AktieTorget), en roll som under 2011 ledde till att Gönczi utsågs till VD. I sin roll på Spotlight Stock Market har Peter Gönczi varit ledande i affärsutvecklingen, utvecklat hela organisationen och dess personalstyrka, samt byggt upp rutiner, system och samarbeten. Sedan koncernen bildades 2010 har Gönczi också varit ledande för koncernens helhet och utveckling. Peter Gönczi var drivande i koncernens ombyggnad under åren 2012 till 2016 då ägarbilden gjordes om (och nuvarande storägare tog över), samtidigt som Sedermera ompaketerades, förändrades och flyttade till Malmö. Därefter har Gönczi som VD lett arbetet med hela koncernens utveckling och positionering till den position koncernen står idag.

Innehav i Spotlight Group: Peter Gönczi äger, privat eller genom bolag eller närstående, 238 247 aktier motsvarande 4,53% av röster och kapital.

Övriga aktuella styrelseuppdrag:
ATS Finans AB, styrelseledamot, VD
Ependy AB, styrelseledamot
Markets & Corporate Law Nordic AB, styrelseledamot
Sameve Invest AB, styrelseledamot

Beroendeförhållande till Bolaget och ledningen men oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Therese Lundstedt
Therese Lundstedt
Styrelseledamot
Läs mer
Therese Lundstedt
Therese Lundstedt
Styrelseledamot

Född 1981
Invald i styrelsen 2020

Therese Lundstedt är sedan juni 2020 styrelseledamot i Spotlight Group. Lundstedt har en magisterexamen i ekonomi från Uppsala Universitet samt University of Calgary och har därefter lång erfarenhet från uppdrag inom den finansiella sektorn samt läst kurser vid Styrelseakademin. Mellan 2015–2019 var Therese Lundstedt VD för Aktieinvest FK AB, en svensk fondkommissionär och nätmäklare. Där genomförde hon ett omfattande förändringsarbete samt digital transformation av verksamheten. Dessförinnan har Lundstedt arbetat i ledande positioner på Aktiespararna, SEB, Redeye samt Unga Aktiesparare. Mellan 2019–2021 var Therese Lundstedt VD för greentech-bolaget Urban Green AB. Lundstedt har erhållit priser för sitt ledarskap samt sin kommunikation. Utöver ovan är hon drivande och har ett starkt engagemang avseende hållbarhetsfrågor.

Innehav i Spotlight Group: Therese Lundstedt äger, privat eller genom bolag, 16 800 aktier, motsvarande cirka 0,32 % av röster och kapital.

Övriga aktuella styrelseuppdrag:
ATS Finans AB, styrelseledamot
Climeon AB, styrelseledamot
Markets & Corporate Law Nordic AB, styrelseledamot
Tessville AB, styrelseledamot, VD

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen, samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Stefan Sallerfors
Stefan Sallerfors
Styrelseledamot
Läs mer
Stefan Sallerfors
Stefan Sallerfors
Styrelseledamot

Född 1957
Invald i styrelsen 2012

Stefan Sallerfors är sedan augusti 2012 styrelseledamot i Spotlight Group. Sallerfors tog sin läkarexamen 1981, blev legitimerad läkare 1983 och är sedan 1987 specialist inom medicinsk radiologi. Under de senaste drygt 30 åren har Sallerfors haft en rad ledande befattningar inom sjukvården som klinikchef, chefsläkare, samt som VD för Helsingborgs Lasarett, vilket vid tidpunkten hade cirka 2 700 medarbetare. Vidare var Sallerfors djupt involverad genom sin roll som styrelseordförande avseende bolagiseringen av Folktandvården Skåne när verksamheten togs från förvaltning till aktiebolag. Stefan Sallerfors har härutöver lång och gedigen erfarenhet av ytterligare uppdrag inom ledande befattningar och har bland annat varit verksam som forskningschef på Länsförsäkringar AB där han utvecklade Forskning & Framtid, en enhet inom LFAB. Vidare har Sallerfors innehaft en rad uppdrag kopplade till främst affärsutveckling, strategisk rådgivning, samt finansiering inom både onoterade och noterade verksamheter genom framför allt Medvice Design AB, av vilket Stefan Sallerfors är grundare och verksam som VD. Härutöver har Stefan Sallerfors lång erfarenhet från styrelsearbete och har genom åren haft fler än 35 olika styrelseuppdrag, bland annat som styrelseordförande i TikoMed AB och Alfa eCare Holding AB.

Innehav i Spotlight Group: Stefan Sallerfors äger, privat eller genom bolag, 18 000 aktier motsvarande cirka 0,35 % av röster och kapital.

Övriga aktuella styrelseuppdrag:

Alfa eCare Holding AB, styrelseledamot
ATS Finans AB, styrelseledamot
Care Insight AB, styrelseordförande
Markets & Corporate Law Nordic AB, styrelseordförande
Medvice Design AB, styrelseledamot, VD
Prophy Med AB, styrelseordförande
TIKOMED AB, styrelseordförande
Trigonum AB, styrelseledamot
Ticapex AB, styrelseordförande
TX Medic AB, styrelseordförande

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen, samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.