Årsstämman i Spotlight Group AB (”Spotlight Group” eller ”Bolaget”) beslutade idag den 22 april 2021, i enlighet med förslag, att Spotlight Group förvärvar bolaget C4G Sweden AB som driver tjänsten eAktiebok. eAktiebok är en SaaS-tjänst med online-baserade lösningar för digitala aktieböcker. eAktiebok är planerat att tillsammans med Spotlight Groups befintliga RegTech-produkter MCLogg och MCLogg Adviser samlas inom ett nytt Reg- och FinTech-bolag. Tillträdesdag är planerat till den 30 april 2021.

”Vi är exalterade över förvärvet och är övertygade om att eAktiebok kommer att passa utmärkt in i vår struktur. Tillsammans med våra övriga RegTech-produkter kan vi därmed etablera oss i ett segment vi tidigare inte haft lika goda förutsättningar. Idag innehåller eAktiebok över 400 kundbolag som påbörjat sin ägarspridning och över 35 500 investerare som investerat i denna typ av bolag. Dessutom var cirka 20 procent av alla bolag som noterade sig på MTF-marknaden under 2020 kunder till eAktiebok. Vi tycker det pekar på en mycket god potential. Gällande antalet investerare innebär ovanstående siffror dessutom att det sedan vi först informerade om förvärvet har tillkommit cirka 1 500 investerare, vilket givetvis är fantastiskt. I kombination med fördelarna vi ser för Spotlight Group får vi inte glömma bort nyttan Spotlight Group-koncernens samlade ytor kan tillföra eAktiebok i form av exponering. Våra befintliga verksamheter för ständigt dialoger med ett stort antal bolag som sannolikt skulle kunna dra nytta av eAktieboks tjänster. Möjligheterna till korsförsäljning mellan koncernens olika verksamheter är således stor”, säger Peter Gönczi, VD för Spotlight Group.

”Det ska bli väldigt spännande att slå samman den kraft Spotlight Groups verksamhet besitter med eAktieboks utbud för att tillvarata de möjligheter som finns. Precis som Peter påpekat är eAktiebok nischade i ett segment som Spotlight Group-koncernen har ett stort intresse av att fokusera ytterligare på. Dessutom kommer eAktiebok nu kunna dra nytta av koncernens synlighet och ständiga kundbearbetning. Samtidigt ska det bli intressant att se ytterligare möjligheter växa fram genom ett bolag fokuserat inom digitala produkter som effektiviserar finansiella och regulatoriska processer. Vi är övertygade om att just detta är ett område som framöver i allt större grad kommer att vara i stort behov av effektivisering genom bland annat tekniska lösningar som minskar såväl arbetsbörda som risk”, kommenterar Mikael Renck, grundare av eAktiebok och CFO för Spotlight Group.

Kort om eAktiebok
eAktiebok lanserades 2014 och har skapat en online-baserad lösning för digitala aktieböcker. Tjänsterna riktar sig till onoterade bolag i Sverige och deras investerare. eAktiebok har växt snabbt på senare år och har idag över 400 kundbolag och över 35 500 aktieägare i dessa bolag som med inloggning använder tjänsten. Bolaget har idag tre anställda. Förutom grundutbudet, som till exempel omfattar automatisk generering av köpnotor och integrerad kommunikationsfunktion med aktieägarna, säljer eAktiebok även andra tilläggstjänster såsom integrerad funktion för handel mellan aktieägare. Bolaget planerar lansering på fler geografiska marknader.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:
Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Spotlight Group är en koncern av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 160 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Fondkommission och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster, så som Nordic Issuing och Shark Communication, anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.