Revisor är Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (Torsgatan 21, 113 97, Stockholm), med auktoriserad huvudansvarig revisor Daniel Algotsson.