Spotlight Group AB startar analysbolag. Satsningen inleds nu tillsammans med Twitterprofilerna bakom den populära analyssajten Kalqyl.se genom ett mindre förvärv av Kalqyl AB (under namnändring från PPO Invest AB) som därmed blir ett helägt dotterbolag till Spotlight Group. Kalqyl kommer fortsätta att drivas av analytikerna Oliver Hamrin, Peter Westberg och Pontus Fredriksson enligt tidigare upplägg med främst uppdragsanalyser och närvaro i sociala medier.

”Det här är en väldigt spännande satsning. Kalqyl bevakar noterade bolag på ett modernt sätt och med hög integritet. Vi kommer vara noga med att tjänsten behåller sin nuvarande unika prägel samtidigt som vi från Spotlight Groups sida kan tillföra strukturkapital och resurser för att tjänsten ska ha möjlighet att utvecklas. Behovet bland de många noterade bolagen för analysbevakning är stort och växande, det är roligt att vi nu kan erbjuda det på ett intressant och nytt sätt”, säger Peter Gönczi, VD för Spotlight Group.

Kalqyl drivs av analytikerna Oliver Hamrin, Peter Westberg och Pontus Fredriksson som ligger bakom Twitterkontona ”Professor Kalkyl”, ”Matematikern” och ”Carl-Philip Silwersköld”. Dessa konton har i dagsläget, tillsammans med ”Kalqyl”, en gemensam följarskara på fler än 65 000 följare. Genom tjänsten Kalqyl erbjuds noterade bolag uppdragsanalyser i samband med en nyemission, en notering eller bara för att öka medvetandet om bolaget hos privatinvesterare. Analytikerna på Kalqyl har hittills publicerat ett 60-tal bolagsanalyser. Bolaget Kalqyl startades för knappt ett år sedan och hade därmed en blygsam nettoomsättning 2021. Köpeskillingen för bolaget är kontant. Dessutom finns möjlighet till kontant tilläggsköpeskilling vid god utveckling och uppnådda målsättningar för Kalqyl. Såväl den initiala som den eventuella tilläggsköpeskillingen ses ur Spotlight Groups synvinkel som mycket marginell. Det nya dotterbolaget väntas ha en försumbar påverkan på Spotlight Groups rörelseresultat under 2021, men bedöms att ha goda tillväxt- och vinstmöjligheter framåt. Tillträde sker den 1 september.

”Vi brinner för aktier och investeringar och har skapat Kalqyl på fritiden, vid sidan av våra ordinarie jobb. Med Spotlight Group-koncernen som ägare får vi helt andra möjligheter och vi ser fram emot att utveckla Kalqyl med mer tid och resurser. Vårt huvudfokus är att bygga ett bibliotek av egna analyser, men också att vara en plattform för både svenska och nordiska småsparare att publicera sina analyser på så att likasinnade kan läsa, ta till sig information och inspireras. Vi har redan kommit en bra bit på vägen men nu kan vi växla upp ordentligt”, säger Oliver Hamrin, en av grundarna bakom Kalqyl.

Den 11 augusti kommer Spotlight Groups rapport för det andra kvartalet 2021. I samband med detta kommer VD Peter Gönczi kommentera rapporten och starten av analysbolaget hos Direkt Studios kl. 12.30. Se sändningen genom att klicka här.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:
Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Spotlight Group är en koncern av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 160 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Fondkommission och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster och tekniska lösningar, så som Nordic Issuing, Shark Communication, eAktiebok och fonden Gainbridge Capital (under uppstart), anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.