Spotlight Group säljer dotterbolaget Placing Corporate Finance inklusive dess tillstånd för att bedriva värdepappersrörelse. Försäljningen kräver att den nya ägaren godkänns av Finansinspektionen innan den kan slutföras. Den icke tillståndspliktiga delen av Placings verksamhet, exempelvis bolagsvärderingar, kvarstår inom Spotlight Group och flyttas över till FinReg Solutions. Försäljningen av Placing har begränsad direkt effekt på koncernens finansiella ställning men är också ett led i att skapa en kostnadsstruktur som ger Spotlight Group bärkraft även i ett svagt marknadsklimat. Samtidigt har beslut fattats om att behålla Kalqyl och att flytta in dess verksamhet i FinReg Solutions.

Spotlight Group har tidigare kommunicerat att Kalqyl och kommunikationsbolaget Shark Communication skulle slås ihop och delas ut till aktieägarna, alternativt säljas. Kalqyls arbete med AI-teknik, i kombination med de besparingar som genomförts i Kalqyl, gör dock att Spotlight Group väljer att behålla verksamheten inom koncernen och i stället flytta in den under FinReg. Den första AI-baserade produkten inom produktfamiljen KAI (Kalqyl AI) har redan lanserats. Produkten väljer ut, relevansbedömer och sammanfattar nyheter om över 100 utvalda börsbolag och publicerar nyheterna på plattformen X (före detta Twitter). För närvarande utvärderas flera möjliga kommande tillämpningar av AI-teknik för andra KAI-produkter. Vad gäller Shark Communication är det mest troliga alternativet att verksamheten säljs och det arbetet pågår fortsatt.

“Med dessa åtgärder får vår koncern en mer lätthanterlig och logisk struktur, där teknikbaserade tjänster för företag samlas under FinReg. Det första försöket med AI-baserade tjänster genom KAI är väldigt spännande och vi ser fram emot att presentera ytterligare tjänster för marknaden”, kommenterar Spotlight Groups koncernchef Peter Gönczi.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:
Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Spotlight Group är en koncern bestående av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 160 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Corporate Finance och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster och tekniska lösningar, så som Nordic Issuing, Shark Communication, FinReg Solutions (bland annat innehållande eAktiebok), Kalqyl, och Placing Corporate Finance, anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.