Rapport
19 mars, 2021 Årsredovisning 2020
16 februari, 2021 Bokslutskommuniké 2020
29 oktober, 2020 Delårsrapport januari-september 2020
2020 Årsredovisning 2019
2020 Årsredovisning 2019 (original)
2019 Årsredovisning 2018