Kalqyl är ett nutida analysbolag med en snabbväxande plattform och en unik räckvidd bland nordiska investerare. Kalqyls analyser hjälper bolag att tydliggöra sin affärsidé och investerare att bättre förstå dess verksamhet.

Kalqyl är ett helägt dotterbolag till Spotlight Group som förvärvades under augusti 2021.