Peter Gönczi
Peter Gönczi
VD och styrelseledamot
Läs mer
Peter Gönczi
Peter Gönczi
VD och styrelseledamot

Född 1975
Invald i styrelsen 2014

Peter Gönczi är sedan juli 2014 styrelseledamot och sedan juni 2014 VD i Spotlight Group. Gönczi har en kandidatexamen i företagsekonomi och därefter drygt 20 års gedigen erfarenhet av börs för tillväxtbolag och bolagens kapitalanskaffning. Gönczi har arbetat centralt placerad genom utvecklingen och tillväxten av den svenska marknaden för notering av tillväxtbolag – från telefonhandel, nyhetsdistribution via fax, begränsade regler och brist på investerarnas skydd, till dagens verklighet. Mellan 2000–2006 arbetade Peter Gönczi på NGM:s marknadsövervakning och med NGM:s drift, tidigt som chef för informationsövervakningen och därefter som chef för NGM:s marknadsövervakning och börsadministration. Under 2006 utsågs Gönczi till vice VD på Spotlight Stock Market (dåvarande AktieTorget), en roll som under 2011 ledde till att Gönczi utsågs till VD. I sin roll på Spotlight Stock Market har Peter Gönczi varit ledande i affärsutvecklingen, utvecklat hela organisationen och dess personalstyrka, samt byggt upp rutiner, system och samarbeten. Sedan koncernen bildades 2010 har Gönczi också varit ledande för koncernens helhet och utveckling. Peter Gönczi var drivande i koncernens ombyggnad under åren 2012 till 2016 då ägarbilden gjordes om (och nuvarande storägare tog över), samtidigt som Sedermera ompaketerades, förändrades och flyttade till Malmö. Därefter har Gönczi som VD lett arbetet med hela koncernens utveckling och positionering till den position koncernen står idag.

Innehav i Spotlight Group: Peter Gönczi äger, privat eller genom bolag eller närstående, 238 247 aktier motsvarande 4,53% av röster och kapital samt 5 500 teckningsoptioner.

Övriga aktuella styrelseuppdrag:
ATS Finans AB, styrelseledamot, VD
Ependy AB, styrelseledamot
Markets & Corporate Law Nordic AB, styrelseledamot
Sameve Invest AB, styrelseledamot
Finreg Solutions AB, styrelseledamot
Nordic Issuing AB, styrelseordförande
Placing Corporate Finance Sverige AB, styrelseordförande
Shark Communication AB, styrelseledamot
Sedermera Corporate Finance AB, styrelseordförande

Beroendeförhållande till Bolaget och ledningen men oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Markus Neuding
Markus Neuding
Vice VD sedan 2020
Läs mer
Markus Neuding
Markus Neuding
Vice VD sedan 2020

Född 1990, Jur. kand. (LL.M)

Arbetslivserfarenhet: Neuding anställdes som operativ chef i Spotlight Group-koncernen 2016 och har sedan dess innehaft flertalet befattningar inom koncernen, innefattande adjungerad styrelseledamot i dotterbolaget ATS Finans AB. Åren 2018–2020 satt Neuding även på posten som VD för MCL.  Neuding har även erfarenhet från advokatbyrå med inriktning mot värdepappers-, aktiemarknads- och aktiebolagsrätt. Under 2018 utsågs Markus Neuding av Veckans Affärer till en av Sveriges 101 supertalanger.

Övriga uppdrag:
ATS Finans AB, styrelseledamot, Vice VD
Finreg Solutions AB, styrelseordförande
Gainbridge Capital AB, styrelseordförande
Sedermera Corporate Finance AB, styrelseledamot
Markets & Corporate Law Nordic AB, styrelseledamot
Shark Communication AB, styrelseordförande
Nordic Issuing AB, styrelseledamot
Placing Corporate Finance Sverige AB, styrelseledamot

Aktieägande i bolaget (inkl. närstående): 76 493 aktier, motsvarande 1,45 procent av röster och kapital, samt 5 500 teckningsoptioner privat.

Mikael Renck
Mikael Renck
CFO sedan 2014
Läs mer
Mikael Renck
Mikael Renck
CFO sedan 2014

Född 1980, Civilekonomexamen och Ekonomie magister.

Arbetslivserfarenhet: Renck har varit inom koncernen sedan 2009, främst i nuvarande rollen som CFO men också andra befattningar. Under flera år har Renck även varit verksam som konsult via egna bolag och har även grundat ett antal bolag främst inom ekonomi- och IT-branschen.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot och VD i FinReg Solutions AB, IAT Innovation Sweden AB, MiRé Holding AB. Styrelseledamot i ATS Finans AB, Gainbridge Capital AB, Sedermera Corporate Finance AB, Markets & Corporate Law Nordic AB, Shark Communication AB, Nordic Issuing AB, Placing Corporate Finance Sverige AB, Purple Scout AB, Gigstep AB och SME GROWTH IT PARTNER S.R.L.

Aktieägande i bolaget (inkl. närstående): 147 808 aktier, motsvarande 2,80 procent av röster och kapital, samt 5 500 teckningsoptioner privat och via det helägda bolaget MiRé Holding AB.