Valberedningen i Spotlight Group AB (”Spotlight Group”) har utsetts i enlighet med riktlinjer för valberedning som antogs på årsstämman den 15 maj 2023

Valberedningens ledamöter
Följande personer har utsetts till ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2024:

  • Staffan Persson, företräder Swedia HighP AB, föreslagen som ordförande i valberedningen.
  • Staffan Salén, företräder Westindia Aktiebolag.
  • Erik Åfors, företräder Calyptra AB.
  • Günther Mårder i egenskap av styrelseordförande i Spotlight Group.

Valberedningen består av representanter för de röstmässigt tre största aktieägarna och styrelsens ordförande.

Valberedningens uppgift
Valberedningens uppgift är att lämna förslag till:

  1. a) ordförande vid årsstämman,
  2. b) antalet styrelseledamöter och antalet revisorer,
  3. c) arvode och annan ersättning till styrelseledamöter, ledamöter i styrelsens olika utskott och arvode till revisorer,
  4. d) val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt val av revisorer, samt
  5. e) ändringar av instruktion för valberedning.

Förslag
Årsstämman kommer hållas den 22 maj 2024. Aktieägare i Spotlight Group är välkomna att senast den 27 mars 2023 lämna förslag till valberedningen via e-post till ir@spotlightgroup.se. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman samt på bolagets hemsida www.spotlightgroup.se.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:
Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se