Valberedning

Valberedningen inför årsstämman 2023 i Spotlight Group AB består av:

Staffan Persson, Ordförande, företräder Swedia HighP AB.
Staffan Salén, företräder Westindia Aktiebolag.
Erik Åfors, företräder Calyptra AB.

Lämna förslag till Valberedningen

Aktieägare i Spotlight Group är välkomna att senast den 20 mars 2023 lämna förslag till valberedningen via e-post till ir@spotlightgroup.se.